info@jkpsb.com.my Share
POLISI PEMBERIAN MAKLUMAT

Senarai Semak Bagi Bakal Pemberi Maklumat

Lakukan

Buat catatan mengenai kebimbangan dan bukti dalam bentuk dokumen dengan segera.

Lakukan pendedahan tersebut secara bertanggungjawab dan niat yang baik - fikirkan akibatnya sebelum bertindak.

Ikuti Polisi ini dan dapatkan nasihat daripada individu yang dinyatakan dalam garis panduan ini sekiranya tidak pasti mengenai perkara ini.Jangan

Takut untuk menyatakan kebimbangan yang benar.

Tuduh mana-mana individu secara terus.

Gunakan garis panduan ini kerana niat jahat atau meneruskan agenda peribadi anda.

Selaras Dengan Corporate Integrity Pledge (CIP) JKPSB dengan SPRM
PEGAWAI INTEGRITI
JULIANA ABDUL WAHAB

1800-22-1180